Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Vrijwillige voortzetting

Je deelname aan deze pensioenregeling kan om verschillende redenen worden beëindigd. Misschien neem of krijg je ontslag of neem je bijzonder verlof op. Neem je niet meteen deel aan een andere pensioenregeling? Je kunt je opbouw van pensioen bij Pensioenfonds Recreatie tijdelijk door laten lopen. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Je voorkomt zo dat er een gat ontstaat in je opbouw. Ook houd je recht op voorzieningen die alleen voor deelnemers aan deze pensioenregeling gelden.

Wanneer vrijwillig voortzetten?

Je opbouw van pensioen kan bijvoorbeeld vrijwillig worden voortgezet als:

  • je zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder wordt
  • je bijzonder verlof opneemt (bijvoorbeeld ouderschapsverlof)

Meer weten? Kies een onderwerp.

Voorwaarden vrijwillige voortzetting

Bij vrijwillige voortzetting gelden de volgende voorwaarden:

  • vrijwillige voortzetting is alleen mogelijk als je ten minste drie jaar deelnemer was bij Pensioenfonds Recreatie
  • vrijwillige voorzetting moet direct aansluiten op beëindiging van je dienstverband
  • vrijwillige voortzetting kan niet starten na de eerste maand waarin je de 64-jarige leeftijd hebt bereikt, behalve als de dienstbetrekking is beëindigd vanwege medische redenen
  • pensioenopbouw kan maximaal drie jaar vrijwillig worden voortgezet
  • pensioenopbouw wordt voortgezet volgens de regeling zoals die tijdens de deelname van toepassing was 
  • vrijwillige voortzetting kan alleen als er geen samenloop is met een andere pensioenregeling. 

Premie vrijwillige voortzetting

De pensioenpremie wordt normaal gesproken door jou en je werkgever betaald. Bij vrijwillige voortzetting komt de premie volledig voor jouw rekening. De premie wordt berekend over je pensioengevend loon, behalve als het anders is aangegeven. 

Vrijwillige voortzetting aanvragen

Vrijwillige voortzetting moet je zelf aanvragen. Binnen negen maanden na beëindiging van je dienstverband. Soms kan je werkgever daarbij helpen. Op basis van je aanvraag ontvang je een offerte met daarin alle voorwaarden.

Vrijwillige voortzetting kun je alleen schriftelijk aanvragen

Vrijwillige voortzetting beëindigen

Vrijwillige voortzetting kun je alleen met een aangetekende brief beëindigen. Daarbij geldt een opzegtermijn van drie maanden.

De pensioenrechten die je hebt opgebouwd, kunnen dan eventueel worden overgedragen naar een ander pensioenfonds.

Let op: waardeoverdracht is nu niet mogelijk.

Je kunt je deelname niet gedeeltelijk stoppen of na beëindiging hervatten.