Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Nieuw pensioenstelsel

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. De regels voor jouw pensioen bij Pensioenfonds Recreatie gaan hierdoor ook veranderen. Hier lees je wanneer dit gebeurt. En wat dit voor jou betekent.

3 redenen voor nieuwe regels

Er zijn 3 redenen waarom er nieuwe regels voor pensioen komen.

1. Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Met de nieuwe regels bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) jij en je werkgever in jouw pensioen stoppen.

2. Mensen wisselen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De pensioenregels passen daar nu niet bij.

3. De pensioenen gaan nu niet altijd omhoog als het goed gaat met de economie. Met de nieuwe regels kan je pensioen sneller omhoog dan nu. Gaat het slechter, dan kan je pensioen ook omlaag.

Nieuwe regels voor pensioen: dit blijft hetzelfde

Niet alles verandert. De sterke punten uit het huidige pensioenstelsel blijven behouden.

 • Je bouwt nu pensioen bij ons op via je werkgever. Dat blijft zo.
 • Je ontvangt pensioen zo lang je leeft.
 • Naast pensioen krijg je later AOW van de overheid. Dat blijft zo.
 • Overlijd je? Dan krijgt je partner vaak een pensioen. Ook als je overlijdt voordat je met pensioen bent.
 • Ook blijf je meestal pensioen opbouwen als je arbeidsongeschikt raakt.

De nieuwe pensioenregels: dit verandert

Nu heb je een regeling met afspraken over de hoogte van je pensioen. Door de nieuwe regels wordt de hoogte van je pensioen minder zeker dan nu. Maar je pensioen kan wel sneller omhoog als het goed gaat met de economie.

Pensioen met afspraken over inleg

De meeste werknemers in Nederland hebben een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de pensioenen. De verwachting hierover kan nu niet altijd worden waargemaakt. In het nieuwe pensioen spreken we af hoeveel geld jij en je werkgever inleggen voor je pensioen. Dit pensioen heet een premieregeling. 

Je bouwt een pensioenpot op

Je bouwt bij een premieregeling een pensioenpot op. Iedere maand groeit de pensioenpot door de inleg die jij en je werkgever betalen. Uit de pensioenpot betalen we later maandelijks je pensioen. Er is vooraf geen belofte over de hoogte van je pensioen. Wel kun je beter zien hoeveel geld jij en werkgever inleggen en hoe dit bedrag groeit.

Ieder jaar een inschatting van je pensioen

Iedereen ziet straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is: de pensioenpot. We maken ieder jaar een inschatting van het pensioen dat je later kan verwachten als het goed gaat met de economie. Maar ook als het minder goed gaat.

Je pensioen beweegt mee

Als het goed gaat met de economie, dan kan je pensioen straks sneller omhoog. Maar je pensioen kan ook omlaaggaan als het economisch slechter gaat. Je pensioen beweegt dus mee:

 • Hoe jonger je bent, hoe meer je pensioenpot gaat meebewegen. Dat is niet erg, want je hebt ook meer tijd om een pensioenpot op te bouwen.
 • Ben je met pensioen, dan beweegt je pensioen zo min mogelijk mee. Maar je pensioen kan elk jaar wel een beetje veranderen.

Het is de verwachting dat de pensioenen vaker en eerder omhooggaan dan nu. 

Er is een reserve om je pensioenpot aan te vullen

Jij en je werkgever leggen geld in voor je pensioenpot. Een deel van de inleg bewaren we als reserve. We vullen je pensioenpot aan uit de reserve als het economisch minder goed gaat. Je pensioen gaat hierdoor minder snel omlaag.

Je pensioenpot kan niet leegraken

Als je met pensioen bent, betalen we uit je pensioenpot maandelijks je pensioen. Die pensioenpot kan niet leegraken. Je krijgt altijd pensioen, hoe oud je ook wordt. Word je ouder dan verwacht, dan vullen we je pensioenpot aan. Het geld komt van de mensen die eerder overlijden dan verwacht.

Partnerpensioen maximaal 50% van je salaris

Als je overlijdt, krijgen je partner en kinderen een nabestaandenpensioen. De regels voor het nabestaandenpensioen zijn straks voor iedereen hetzelfde. Daardoor is duidelijker waar je partner en kinderen op kunnen rekenen.

In het kort:

 • Overlijd je voor je je pensioen laat ingaan? Dan krijgt je partner een vast percentage van jouw inkomen: maximaal 50% van het salaris.
 • Overlijd je als je met pensioen bent? Dan hangt de hoogte af van de pensioenpot die je hebt opgebouwd.

Planning

Nieuwe regels voor pensioen zijn er niet zomaar. Hieronder zie je welke stappen al zijn gezet. En de stappen die nog komen.


Tot 2019 De oude regels voor pensioen werken steeds minder goed. We worden ouder. Mensen veranderen vaker van baan. En ook als het goed gaat met de economie, gaan de pensioenen toch niet omhoog. Werkgevers, werknemers en het kabinet spreken in het pensioenakkoord af dat er nieuwe regels voor pensioen moeten komen.
2019-2022
 • Het pensioenakkoord wordt uitgewerkt in het conceptwetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’.
 • Najaar 2022: De Tweede Kamer gaat akkoord met het wetsvoorstel.
2023
 • Mei 2023: de Eerste Kamer gaat akkoord met het wetsvoorstel
 • 1 Juli 2023: de Wet toekomst pensioenen gaat in.
 • Vanaf 1 juli 2023: de vakbonden en de werkgevers gaan afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling voor Pensioenfonds Recreatie. Ze spreken ook af hoe de pensioenen worden overgezet naar de nieuwe regels. Wij helpen ze hierbij.
Uiterlijk 2028
 • We gaan naar verwachting in 2025 over op de nieuwe regels voor pensioen. De nieuwe regels gelden dan voor iedereen met een pensioen bij Pensioenfonds Recreatie.
 • Iedereen krijgt ruim van tevoren persoonlijk bericht over wat de nieuwe regels betekenen voor zijn of haar pensioen.