Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

De pensioenregeling

Alle werknemers in de recreatiebranche bouwen pensioen op bij het pensioenfonds. Dat moet van de wet. Soms is vrijstelling mogelijk.

Meer weten? Kies een onderwerp.

Onze pensioenregeling is een middelloonregeling

De pensioenregeling waaraan uw werknemers meedoen, is een ‘middelloonregeling’. Zij bouwen elk jaar een stukje pensioen op.

Het salaris van uw werknemer bepaalt hoeveel pensioen hij/zij in een jaar opbouwt.

 • Verdient een werknemer meer? Dan bouwt hij/zij automatisch ook meer pensioen op.
 • Verdient een werknemer (tijdelijk) minder? Dan bouwt hij/zij (tijdelijk) ook minder pensioen op.

Zo bouwen uw werknemers dus elk jaar een stukje van hun pensioen op. Het ene jaar meer dan het andere.

Gemiddeld salaris

Gaat uw werknemer met pensioen? Wij tellen al die stukjes pensioen bij elkaar op. Daarna berekenen wij hoeveel pensioen uw werknemer per maand krijgt. Het pensioen is dus eigenlijk gebaseerd op het salaris dat uw werknemer gemiddeld verdiende. Daarom heet dit een middelloonregeling.

Onze pensioenregeling: deelnemen vanaf 21 jaar

Al uw werknemers van 21 jaar of ouder bouwen bij ons pensioen op. De pensioenopbouw stopt als uw werknemer 67 jaar wordt. Dan gaat hij/zij ‘met pensioen’.   

Onze pensioenregeling bestaat uit een aantal onderdelen

Als uw werknemer met pensioen gaat, is er voor hem/haar een ouderdomspensioen. Maar onze pensioenregeling biedt meer.

Het pensioen kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Ouderdomspensioen:
  • Vanaf de maand waarin uw werknemer 67 jaar wordt  - of eventueel eerder - totdat hij/zij overlijdt.
 • Wezenpensioen:
  • Na het overlijden van uw werknemer krijgen zijn/haar kinderen een eigen pensioen.
  • De kinderen krijgen dit pensioen tot hun 18de verjaardag; kinderen die studeren tot hun 27ste. 

De pensioenregeling biedt standaard geen dekking voor partnerpensioen. Uw werknemer kan wel kiezen voor een Anw-pensioen voor zijn of haar partner. Lees meer over het Anw-pensioen voor uw medewerkers.

Onze pensioenregeling is niet zonder financiële risico's

Pensioen is een financieel product. Net als alle andere financiële producten kent een pensioenregeling financiële risico’s. Wij proberen die risico’s natuurlijk te beperken.

Te lage pensioenpremie?

Een eerste belangrijk financieel risico is een te lage pensioenpremie. Dat merken wij pas aan het einde van het jaar. Dan kan blijken dat de afgesproken pensioenpremie te laag was. Er is onvoldoende geld om aan alle pensioenverplichtingen te voldoen.

Voldoende premie om aan alle verplichtingen te voldoen

Dat willen wij natuurlijk voorkomen. Daarom bepalen wij elk jaar een pensioenpremie die voldoende moet zijn om aan alle verplichtingen te voldoen.

Verplichtingen zijn:

 • de pensioenopbouw van uw werknemers 
 • het uitkeren van pensioenen aan uw oud-werknemers en hun nabestaanden.


De (financiële) wereld staat nooit stil. Ook in de pensioenwereld is de afgelopen jaren veel veranderd. Daarom kan de hoogte van de pensioenpremie elk jaar anders zijn.

Verhogen van de pensioenen?

Wij proberen het pensioen van uw (oud-)werknemers elk jaar met een toeslag te verhogen. Zo blijven de pensioenen van uw werknemers dezelfde waarde houden. Een verhoging van de pensioenen kan alleen als daar voldoende geld voor is. Wij voldoen eerst aan onze pensioenverplichtingen.

Is er daarna nog geld over? Dan is een verhoging van de pensioenen mogelijk.

Maar een verhoging van de pensioenen is nooit zeker, ook niet als er voldoende geld over is. Uw werknemers kunnen dus niet op een jaarlijkse pensioenverhoging rekenen.

Beleggen is nodig

Wij beleggen de pensioenpremies. Beleggen is nodig. Als wij de premies niet beleggen, weten wij zeker dat wij de pensioenen nooit kunnen verhogen. De pensioenen van uw werknemers worden dan per jaar minder waard.

Risico's

Beleggen is niet zonder risico's. Als de beleggingsresultaten tegenvallen, hebben wij minder geld. Dan kunnen wij de pensioenen van uw werknemers niet - of niet volledig - verhogen.

Het kan zelfs dat wij de (opgebouwde) pensioenen moeten verlagen. Dat doen wij alleen in het uiterste geval.