Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Mijn pensioenregeling

De zorg voor pensioen in de sector recreatie ligt bij Pensioenfonds Recreatie. Het pensioenfonds is opgericht door organisaties voor werkgevers en werknemers. Deelname is verplicht voor de hele sector. Ondernemingen in de verblijfsrecreatie, buitensport en zweminrichtingen vallen binnen de sector.

Soort pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Recreatie is een middelloonregeling. Je bouwt hierbij elk jaar in dienst een vast percentage van je pensioen op.

Je pensioen is zo een gemiddelde van wat je verdiende tijdens je deelname aan de pensioenregeling.

Wie neemt deel aan de regeling?

Iedereen van 21 tot 67 jaar die in de sector recreatie werkt, neemt deel aan de pensioenregeling.

De regeling gaat in zodra je in dienst komt.

Zodra je deelnemer bent, bouw je ouderdoms- en wezenpensioen op.

Waaruit bestaat het pensioen?

Het pensioen bestaat  uit de volgende onderdelen:

  • Ouderdomspensioen: vanaf 67 jaar – of eerder – tot jouw overlijden.
  • Partnerpensioen: het pensioen dat je partner ontvangt als jij zou overlijden.
  • Wezenpensioen: voor je kinderen tot 18 jaar of – onder voorwaarden – tot maximaal 27 jaar, na je overlijden.

Financiële risico’s

De premie is vastgesteld om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Het bestuur kijkt elk jaar of de premie nog voldoet. De hoogte van de premie kan dus veranderen.

Gaat het economisch goed? Dan bouwt het pensioenfonds buffers op.

Is er voldoende financiële ruimte? Dan wordt het pensioen elk jaar verhoogd met een toeslag.

Vallen de resultaten van beleggingen of de economie tegen? Dan dragen (oud-)werknemers, pensioengerechtigden, nabestaanden en het pensioenfonds de risico’s.

Het pensioenfonds kan dan besluiten om de toeslag in een jaar niet of voor een deel toe te kennen.

In het uiterste geval worden de al opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen verlaagd.

Heeft dit gevolgen voor het pensioen? Dan worden de betrokkenen hierover geïnformeerd.